Theorielessen verzorgen wij voor de volgende categorieën:
– auto (vanaf 16 jaar)
– motor (vanaf 17 jaar)
– bromfiets (vanaf 15,5 jaar)

Teveel leerlingen pakken hun theorieboek pas tegen de tijd dat er examen moet worden afgelegd. Deze manier van werken kost je meer lessen in de auto dan nodig is. Dit kost je dus extra geld!

Gezien de enorme waarde van een goede theoretische begeleiding van een leerling, worden er theorielessen gegeven. Deze lessen zijn er niet alleen om de regels te leren die in jouw boekje zijn opgenomen, maar vooral om je te leren wat je met die regels moet doen, hoe je die regels moet toepassen! Een goede beheersing van de theorie voorkomt aarzeling in het verkeer. Tijdens onze theorielessen besteden wij uitvoerig aandacht aan alle facetten van het auto, motor of bromfiets rijden en sluiten we af met een examen training. Ook verzorgen wij individuele theorielessen. Alle theorie cursussen vinden plaats in ons eigen moderne instructielokaal.

Algemeen
Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen samen met enkele andere documenten.

Het theorie-examen voor personenauto bestaat uit drie onderdelen:

  • Kennis: Je moet 10 van de 12 vragen goed hebben.
  • Inzicht: Je moet 25 van de 28 vragen goed hebben.
  • Gevaarherkenning: Je moet 13 van de 25 vragen goed hebben.

Kennis                                                                                                                            Vragen over de wettelijke verkeersregels.

Inzicht
Bij de vragen over inzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Gevaarherkenning
De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:
– Remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen).
– Gas loslaten ( dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze).
– Of niets ( dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Hoe gaat het er aan toe in het examencentrum?

Zorg dat je ongeveer een kwartier van tevoren aanwezig bent op het
examencentrum. Neem een geldig identiteitsbewijs (geen kopie) en je reserveringsnummer mee. Het reserveringsnummer staat in de uitnodigingsbrief die je hebt ontvangen.Bij het CBR meld je je aan bij de aanmeldzuil. Toets het reserveringsnummer in en controleer je gegevens. Dan stop je je spullen in een locker
Houd je ID-bewijs en reserveringsnummer bij je. In de locker moet: jassen, tassen, horloges, elektronische apparatuur (ook mobieltjes) en ook metalen voorwerpen zoals je sleutels.  
Neem plaats in de wachtruimte en wacht daar tot je aan de beurt bent.
Je ziet je reserveringsnummer op de schermen verschijnen. Volg de aanwijzingen op de schermen.
Wat betekent de tekst op de schermen?
Reserveringsnummer + status ‘Aangemeld’:
Je bent aangemeld voor het examen. Zodra er plaats is, word je opgeroepen.
Reserveringsnummer + status ‘Spullen in locker’:
Je bent bijna aan de beurt. Check of je je spullen hebt opgeborgen.
Reserveringsnummer + status‘Ga naar start examen’:
Je bent aan de beurt voor het examen. Meld je bij de balie ‘Start Theorie-examen’.

Inchecken bij Start Theorie-examen
Hier controleert een medewerker je ID-bewijs en krijg je het nummer van de tafel waaraan je examen gaat doen.

In de examenzaal                                                                                        

Neem plaats aan de tafel met het juiste tafelnummer. Leg je ID bewijs op tafel en voer je reserveringsnummer in. Check of je e-mailadres klopt en kies dan ‘Start’. Volg de instructies op de schermen.

  • Je doet examen in je eigen unit op een touch-screen. Je theorie-examen duurt ongeveer 20-30 minuten. Er is geen geluid beschikbaar.
  • Je krijgt eerst uitleg op het scherm en een oefenvraag
  • Daarna begint je examen. Je krijgt meerkeuzevragen, ja/nee-vragen en invulvragen.
  • Zolang de tijdbalk loopt kun je de opgaven beantwoorden.
  • Je kunt eventueel sneller naar de volgende vraag door op de knop “Volgende” te drukken. Doe je dit niet dan verschijnt de volgende vraag automatisch nadat de tijd verstreken is. Geef je niet op tijd antwoord dan is de vraag fout.
  • Je ziet per vraag een bepaalde verkeerssituatie. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder bent van de CBR-auto.

Individueel begeleid examen

Het individuele begeleide examen doe je alleen in een ruimte onder begeleiding van een theoriemedewerker. De inhoud van het examen is gelijk aan het gewone examen. De vragen en antwoorden kunnen voorgelezen worden door de theoriemedewerker. Als het om een tolkexamen gaat kan de tolk de vraag en het antwoord vertalen. De tijd wordt in de gaten gehouden door de theoriemedewerker. Dit geldt alleen bij de verkeersvragen en niet bij het onderdeel gevaarherkenning. Voor dit examen geldt een extra toeslag.

Theorie-examen extra tijd
Als je denkt dat je meer leestijd nodig hebt, bijvoorbeeld als je licht dyslectisch bent, kun je ook een theorie-examen extra tijd doen. Je krijgt tijdens dit examen per vraag meer antwoordtijd, waardoor de totale extra tijd op ongeveer 15 minuten uitkomt. Dit geldt niet voor het onderdeel gevaarherkenning.
Voor het theorie-examen extra tijd wordt een  extra toeslag berekend boven op de reguliere kosten van het examen.

De uitslag
Na afloop van het examen krijg je meteen de uitslag op je scherm te zien.
Je krijgt de uitslag ook binnen 24 uur per e-mail toegestuurd. Als je bent geslaagd registreren wij dat in ons systeem. Je uitslag ‘Voldoende’ is 1,5 jaar geldig. Mocht je gezakt zijn, dan legt de mail uit waar je extra aan moet werken voor je volgende theorie-examen. Ook kun je na ontvangst van deze mail een nieuwe afspraak maken.

Het theorie-examen motor.
Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen en 2 testvragen, waarvan je er tenminste 41 goed moet hebben. De testvragen tellen NIET mee voor de uitslag. Het zijn open, meerkeuze en ja/nee vragen.

Het theorie-examen bromfiets.                                                                                Het theorie-examen bromfiets bestaat uit 50 vragen en 2 testvragen, waarvan je er tenminste 43 goed moet hebben. de testvragen tellen NIET mee voor de uitslag. Het zijn open, meerkeuze en ja/nee vragen.

Voor alle theorie-examens geldt: Je moet je legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

We helpen je graag verder op weg!